top of page

PROJECT ACTIVITIES

Pe parcursul desfășurării Proiectului BNCP, au fost organizate și implementate o serie de activități cu scopul de a dezvolta și îmbunătăți capacitățile organizaționale, precum și abilitățile personale și profesionale ale participanților.

 

Principalele astfel de activități pot fi rezumate după cum urmează:

- patru întâlniri transnaționale de proiect în România (2), Italia (1) și Cipru (1)

- trei activități comune de Învățare, Predare și Formare în România (1), Italia (1) și Cipru (1)  

- trei conferințe de multiplicare în România (1), Italia (1) și Cipru (1) 

 

 Alături de alte activități la scară mai mică desfășurate în perioada de implementare a proiectului BNCP,  aceste activități au creat premisele pentru:​

  • cunoștințe și abilități îmbunătățite cu privire la o varietate de subiecte precum: comunicare, psihologie, sociologie, cultură organizațională, protocoale specifice de comunicare în industria medicală, siguranță personală, gestionarea conflictelor etc.

  • îmbunătățirea abilităților de management și strategiilor de internaționalizare 

  • transfer de cunoștințe, know-how și abilități multidisciplinare

  • îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale 

  • deschidere sporită către sinergii între organizații sau indivizi

  • interes crescut pentru oportunitățile E+ 

  • conștientizare interculturală îmbunătățită 

  • o conștientizare sporită a valorilor și oportunităților UE

 

 

Toate activitățile proiectului s-au tradus într-o extindere a orizontului profesional, practici de colaborare mai bune, abilități lingvistice îmbunătățite, cunoștințe îmbunătățite privind diversitatea și factorii multiculturali și o creștere semnificativă a cunoștințelor, abilităților și competențelor specifice, nu numai în ceea ce privește protocoalele de comunicare a veștilor proaste în domeniul medical dar și în discipline precum psihologia, sociologia, comunicarea, etc. Toate activitățile la care au participat sau din care au făcut parte membrii consorțiului au creat premise pentru schimburi valoroase de informații și bune practici, impactând astfel direct capacitățile profesionale și personale ale celor implicați.

bottom of page